מילי ברזילאי

Primary Colors, the Dana gallery , Yad Mordechai Israel, October 5 to December 12 2019